Finansiell risk

Tänkte diskutera hur man ser på finansiell risk och primärt för aktier. Idag används riskmåttet standardavvikelse eller även kallat volatilitet för att mäta finansiell risk, ju högre volatilitet desto högre risk och...