Liten fisk i ett stort hav eller en stor fisk i en liten damm

När det kommer till starta och driva företag finns det olika strategier kring var företaget ska positionera sig. Senaste tiden har jag hamnat i diskussioner kring om man ska vara en liten spelare på en stor marknad eller en stor spelare på en liten nischad marknad. Tänkte dela med mig lite kring hur diskussionerna har sett ut och de olika typerna av argument som finns för de båda sidorna.

En stor spelare på en liten marknad.

När det kommer till de bolag som precis startat upp sin verksamhet brukar denna inriktning vara den mest attraktiva. Argumenten är ofta att det är lättare att få en ”monopol” ställning på den lilla nischmarknaden. Det är självklart lättare att få en monopolställning på en liten marknad där det inte finns så många andra aktörer. Denna strategi förklaras i boken ”Blue Ocean Strategy” av W. Chan KimRenée Mauborgne som brukar vara en populär bok i universitets studier kring företagsekonomi.

Strategin går ut på att hitta en ”ny” marknad som ingen annan aktör finns på. Fördelarna är tydliga med att du kan ta ett kraftigt premiumpris på dina tjänster/produkter då det inte finns några konkurrenter. Det som ofta blir motargumentet till att hitta en ”blå ocean” är att det är svårt att skapa en helt ny marknad. Det är mycket svårare att övertyga en köpare att köpa något som inte går att relatera till eller som inte finns i det vanliga utbudet av tjänster/produkter. Det tar ofta längre tid att bygga upp den marknaden och osäkerheten kring om marknaden över huvud taget finns är betydande. Men belöningen kring att lyckas på en helt ny marknad helt utan konkurrenter är fantastisk. Då kan man verkligen prata om monopol. Med detta sagt så är ju den uppenbara risken att om du lyckas med att skapa en helt ny marknad att konkurrenter kommer in och stjäl din marknad om du inte byggt upp patent eller ett sådant starkt varumärke att du orkar hålla emot när en större konkurrent kommer in i bilden.

En liten spelare på en stor marknad

Att vara en liten spelare på en stor marknad kan vara ganska bekvämt ibland. Det finns ett uttalat behov och kunderna vet reda om vad det är du säljer. Det är lättare att komma igång på en stor segmenterad marknad utan att ha speciellt mycket resurser i bagaget då du i många fall kan hitta kunder snabbt.

Det kan ibland vara så att du kan komma in på en stor marknad och få hjälp med det för att det finns ett för stort monopol på en marknad. Ta BE Group t.ex. som växte fram för att i alla fall ha ett alternativ till SSAB som hade monopol på svenska stålmarknaden. Vad som är riktigt svårt är att lyckas skala på ett bra sätt på en upparbetad marknad. Det så fort du ska ta ett större steg och försöka skala gör man ofta avkall på något som fått en att få sina första kunder i starten. T.ex. kundtjänst, närhet till kunden mm. Då blir fördelen med att ha dig som leverantör jämfört med de många andra aktörerna på marknaden mindre. Det finns heller inte samma utrymme till att ta premium priser för sina tjänster/produkter då det redan finns marknadspriser. Därför blir lönsamheten ofta inte speciellt mycket bättre än genomsnittet på marknaden.

Stor aktör på en stor marknad

Det ideala är alltid att vara en gigant på en gigantisk marknad. Ta Google som exempel. De har monopol på internetsökningar och kan därför ta ett premium för att annonsera via Google jämfört med att annonsera via t.ex. Bing. De har dessutom byggt upp så höga inträdes barriärer att de sannolikt inte kommer att kunna bli utkonkurrerade på många, många år.

Det som dock har hänt med Goolge är att de har fått en så kraftig monopolställning att myndigheter försöker begränsa deras monopol. Vilket är en risk när man blir för stor. Men har du kommit så långt kan du skratta dig lycklig i alla fall.

Risk vs Reward

Sammanfattningsvis så tycker jag att det handlar om en risk vs reward fråga. Risken att misslyckas på en stor marknad är mindre än att gå in på en liten marknad/helt ny marknad. Men utdelningen för att lyckas är också något helt annat. Det är därför en fråga för dig som entreprenör/ägare att avgöra vilken risk / reward du är ute efter. Det går alltid att försöka hitta en kombination av de båda genom att ha två verksamhetsben i företaget. Kommentera gärna med hur du ser på denna fråga.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *