Betydande potential i Firefly men jag avvaktar

Kort om Fireflyt:

Firefly är ett brandsäkerhetsföretag med högteknologiska lösningar för att förhindra och tidigt identifiera bränder. Primära affärsområdet Industriapplikationer är skräddarsydda system för övervakning av tillverkningsprocesser inom industrin. Det andra affärsområdet infrasystem är fokuserat mot infrastruktur som det låter, t.ex. tunnelbanor, tåg och vägtunnlar. Även om företaget är svenskt så är den klara majoriteten av försäljningen internationell och försäljningen sker både direkt och via distributörer.

Det är relativt lätt att förstå affärsmodellen och värdet deras lösningar ger för kund. Att minimera antal produktionsstopp och framförallt minimera tiden ett produktionsstopp tar är högrelevant.

Trots det extremt stora värdet man kan leverera till kund är bruttomarginalerna inte mer än 30-35 % (ca 35 % 2018)

Enligt min bedömning skulle man kunna behålla eller faktiskt öka bruttomarginalen över tid.

Likt Tetra pack under sin glans så är min teori att Firefly kan skapa en stor eftermarknad med hög lönsamhet på underhåll och uppdatering av befintliga system och lösningar.

Fireflys uttalade mål:

I årsredovisningen från 2017 finns Fireflys uttalade mål enligt följande: 2020 så ska:

  • Firefly etablera en organisation som har möjligheten att nå en omsättning på 400 msek.
  • Vara leverantör för minst 10 kunder inom området Infrasystem
  • Uppvisa en rörelsemarginal överstigande 15 %

Ägarstruktur:

Enligt Fireflys hemsida ser ägarlistan ut enligt följande per den 28/12-2018

Erik Mitteregger Förvaltnings AB 2 200 000 36,66
Magnus Vahlquist 484 000 8,06
Birgitta Svensson 354 000 5,90
Christian Axel Kock 202 562 3,38
Försäkringsbolaget, Avanza pension 174 953 2,92

Framtidsspekulation:

Enligt mig så ser framtiden ljus ut för Firefly. De agerar i en marknad som kanske inte kommer att explodera men som kommer att fortsätta växa. Framför allt om Firefly kan fortsätta ligga i framkant i teknologin kring brandsäkerhet inom deras område.

Som jag var inne på ovan så tror jag att man har möjlighet att över tid öka bruttomarginalerna och framför allt ta vara på deras eftermarknad. Med det sagt så har de som mål att vid 2020 ta fram en organisation som ska klara av en omsättning om 400 msek vilket är nästan det dubbla mot idag. Även om man lyckas med det målet tror jag inte att Firefly kommer nå en omsättning om 400 msek år 2020 vilket kommer att slå på lönsamheten. Därför tror jag inte att det är realistiskt att de kommer nå en rörelsemarginal om 15 % inom överskådlig tid.

Att de kan växa med 10 % och nå en rörelsemarginal om ca 10 % är mer realistiskt i min mening.

Aktieutveckling:

I en snabb blick över aktiekursen så har aktieutvecklingen varit kraftig under senare period och aktiekursen är väl över 200 dagars glidande. Som helhet ser det rimligt ut för att hitta en bra ingång i aktien.

Kassaflödesanalys:

I mina antaganden i en kassaflödesanalys jag sammanställt så har jag räknat med att Firefly når en omsättningstillväxt om 10 % kommande 3 åren som sedan planar ut och långsiktigt når 3 %. Rörelsemarginalen antar jag hamnar på ca 10 % över tid.

Sedan har jag räknat med en diskonteringsfaktor på 12 %.

Risker:

De risker som jag ser i detta case är att man överskattar tillväxten och bygger en för stor kostym och därför kommer dras med låg lönsamhet. Än så länge har de parerat detta på ett bra sätt men målet om att bygga en organisation för 400 msek är aggressivt enligt mina beräkningar då det kommer ta lång tid innan Firefly når 400 msek. Annars är det som alltid konkurrensen som kan bli utmanande. De är inte ensamma på marknaden och behöver helt klart fortsätta investera i utveckling av deras egna lösningar.

Sammanfattning:

Det finns betydande uppsida i detta case om det är så att de når sina mål om lönsamhet. Tillväxten kommer komma men jag tror inte att det kommer gå snabbt. Värderingsmässigt är värderingen inte så aggressiv med EBITDA/EV på 11,5 baserat på 2019 estimaten. Men jag kommer avvakta till jag kan se Q1an samt läsa årsredovisningen för 2018 där målen förhoppningsvis tas upp igen.

OBS: Jag äger idag inga aktier i Firefly men kan komma att köpa aktier i bolaget om läge ges. Kontrollera ”Aktieportfölj” för att se nuvarande innehav.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *