För liten uppsida i Cavotec

Cavotec är ett ingenjörsföretag som utvecklar och säljer högteknologiska lösningar till bland annat hamnar, flygplatser och gruvindustrin.
Grunden till bolaget startade i Sverige i mitten av 70 talet och har idag växt både organiskt och genom förvärv till att bli en världsspelare av högteknologiska lösningar.
Sedan de noterades på Stockholmsbörsen 2011 har resan varit skakig. Man har haft juridiska problem i USA i samband med ett tidigare förvärv och levererat ett par riktiga kallduschrapporter.
Däremot har man under senaste året kommit igång igen med ökad orderingång, vunnit rättsprocessen i USA och ökade marginaler. Kanske kan man börja närma sig de egna finansiella målen som är att växa med i genomsnitt 10% per år samt nå en rörelsemarginal på 12 %.
Det ska jämföras med en tillväxt på 3,5 respektive 2,2 % för 2013 och 2014 samt en marginal på 4,6 och 5,4 för samma år.
Redan under andra kvartalet i år har man lyckats förbättra både tillväxt och marginal till 10,6 % jämfört med andra kvartalet 2014 och en marginal 7,0 % jämfört med 0,8 %. 
Ägarbilden är också lockande då 51 % av bolaget ägs av management och styrelse. Under 2014 genomförde man även en riktad nyemission och fick in Bure Equity som corner ägare med 10,5 % av aktierna. Riktade emissioner uppskattas sällan men att få in Bure som ägare tror jag ger muskler och stabilitet i bolaget.
(Cavotec årsredovisning 2014, s 14. länk)
I mitt scenario kommer Cavotec inte nå något av de egna målen när det kommer till tillväxt eller marginal. Utan att man når en tillväxt på 5 % 2015 och som sedan gradvis ökar till en topp 2018 på 8 % och sedan sjunker tillbaka gradvis till en uthållig tillväxt på 2 % år 2024. Samma med marginalen så kommer man att toppa på en marginal på 9 % 2018 för att sedan gå tillbaka till en uthållig marginal om 6 %.
Sannolikt kommer man behöva mer rörelsekapital för att ta sig an större projekt i framtiden vilket kommer att på verka kassaflödet negativt varvid jag inte tror att man kommer höja utdelningen på kort sikt.
Min riktkurs landar på 30,85 kr per aktie vilket ger en uppsida på 14 % från nuvarande kurs 27 kr.
Aktiebolag
Cavotec
Lista
Mid Cap Stockholm
Börsvärde
 2 118 729 960 kr
P/E nästa år
15,5
Direktavkastning
1,63%
Aktiekurs
27
Riktkurs
30,85
Säkerhetsmarginal
12%
Potentiell uppsida
14%
Dagens datum
15-09-18
Vad man ska ta med sig är att Cavotec har euro som redovisningsvaluta vilket gör att man får en valuta exponering mot euron. När jag har gjort kassaflödesanalysen har jag använt mig av en eurokurs på 9,33 sek/euro.
Jag kommer inte att köpa aktier i detta bolag idag då jag tycker att uppsidan är för liten i förhållande till risken. Men kommer definitivt ha ögonen öppna om det skulle visa sig att kursen sjunker till under 22 kr per aktie.
(Cavotec aktiekurs, Bloomberg.com)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *