Betydande potential i Firefly men jag avvaktar

Kort om Fireflyt: Firefly är ett brandsäkerhetsföretag med högteknologiska lösningar för att förhindra och tidigt identifiera bränder. Primära affärsområdet Industriapplikationer är skräddarsydda system för övervakning av tillverkningsprocesser inom industrin. Det andra affärsområdet...

Lindab en leverantör av produkter och tjänster som ska hjälpa till med förenkling av byggen samt förbättring av inomhusmiljöer.  Grunden till Lindab lades redan 1959 i Grevie utanför Båstad och bolaget har...