Företaget eller jaget i ett startup?

Att vara anställd i ett startup är inte bara otroligt kul det är också svårt i många situationer. En av de absolut svåraste situationerna eller kanske dilemmat som har slagit mig och anställda i bolag jag startat är balansgången mellan företaget och jaget.

Det jag syftar till är att man lätt hamnar i en situation där företaget som man är anställd hos inte ännu har de resurser som krävs för att sätta marknadsmässiga löner och villkor för de första anställda. Istället brukar man ge ut aktieägande vilket jag gillar och verkligen förespråkar.

I de bästa av världar motsvarar värdeökningen av aktieinnehaven man blir tilldelat mer än väl skillnaden mellan lönen som erbjuds och marknadsmässiga lönen. Men det kan ta lång tid att realisera.

Ledande positioner i ett startup

Det är mest påtagligt för ledande personer i ett startup. Dels skillnaden i marknadsmässig lön och verklig lön i ett startup men även aktietilldelningen. Det som gör det ännu mer komplicerat i vissa startups är att de ledande befattningshavarna själva kan påverka både budget och lönesättning vilket gör att det uppstår ett slags incitamentsproblem.

Ta följande exempel.

Pelle blir anställd VD i företaget STARTUP AB. Han är med från startandet av företaget och får köpa 10 % av bolagets aktier och får en lön om 25 000 kr per månad. Den marknadsmässiga lönen för Pelle är 70 000 kr per månad plus bonus vilket gör att det finns ett stort gap mellan verklig lön och marknadsmässig lön. Det som gör att han fortfarande är villig att arbeta med denna lön trots den stora skillnaden är potentialen i aktierna han har fått köpa in.

Pelle som VD har på sitt ansvar att lägga fram en budget till en styrelse som ska klubbas igenom där. I den budgeten ingår även hans egen lön. Styrelsen som har förtroende för Pelle klubbar generellt sätt alltid igenom föreslagen budget utan att gå in på detaljerna.

STARTUP AB går med en kraftig förlust de första 3 åren men börjar sedan att tjäna lite pengar.

Hur ska nu Pelle göra när han ska ta fram en budget för kommande period? Ska han öka upp sin lön för att snabbare komma till marknadsmässig lönenivå? Ska lönenivån ligga kvar för att STARTUP AB ska börja generera vinst och bygga kassa/ expandera hårdare?

Hur ser Pelles incitament ut för de olika alternativen?

Företaget före jaget

Det finns lite olika sätt att resonera kring detta. Det går att se på detta från det sättet att företaget går först dvs att det först ska vara aktieägarna som ska få tillbaka deras riskkapital/investering och att först efter det går det att höja lönerna för de befattningshavare som fortfarande inte har marknadsmässiga löner.

I grunden tycker jag detta är rimligt och aktietilldelning ska, som jag enligt tidigare varit inne på, kompensera för den mindre lönen som ges.

Det finns dock ett vanligt problem med detta scenario och det är att styrelse och ägare inte alltid har som mål och strategi att företaget ska vara lönsamt på flertalet år. I det fallet kan det dröja extremt länge till dess att riskkapital/investering har återbetalat sig. Dessutom har sannolikt befattningshavarens aktieandel sjunkit markant i samband med att kapitalanskaffningar har skett längs vägen.

Det skulle i sådant fall aldrig finnas ”utrymme” för att komma till rätta med marknadsmässiga löner.

Helt plötsligt blir argumentet att marknadsmässiga löner ska läggas fast från start mer rimligt, men är ofta helt omöjligt.

När är det tid för jaget före företaget?

Jag tror inte att det finns någon perfekt tajming för detta och inte heller någon regel. Det jag dock är övertygad om när jag för detta resonemang är att det bör ske successivt och från tidig start så att det inte blir för långt intervall. Dessutom brukar det finnas en peak för när en befattningshavare är som viktigast. Det finns inget bättre läge än då för att förhandla till sig en bättre lön. Min erfarenhet säger att det är precis när det börjar ta fart i företaget.

Anledningen till det är att risken finns att det blir ett kraftigt ”hack i kurvan” om en viktig befattningshavare lämnar i en sådan situation.

En vanlig följdeffekt när den första befattningshavaren lämnar ett litet bolag är att ett par andra personer lämnar i samma veva. Helt plötsligt är det inte en lika stabil organisation.

Risken för befattningshavaren är dock att man blir tvungen att lämna bolaget och att aktieinnehavet blir värt noll. Det gör att det är en stor risk att gå denna väg men att utdelningen på samma sätt kan bli riktigt stor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *