Betydande potential i Firefly men jag avvaktar

Kort om Fireflyt: Firefly är ett brandsäkerhetsföretag med högteknologiska lösningar för att förhindra och tidigt identifiera bränder. Primära affärsområdet Industriapplikationer är skräddarsydda system för övervakning av tillverkningsprocesser inom industrin. Det andra affärsområdet...