Privatisering eller statligt inom vård och skola? – Del 2

  
Hur skiljer sig då vårdsektorn mot skolan och vilka förutsättningar behövs för att marknaden ska skapa en fungerande vårdsektor?
Precis som nämnt i del 1 så är jag av uppfattningen att marknaden per automatik ser till att företag sköter sig och att kunder får den tjänst som de behöver.
Men det finns en del förutsättningar som behöver uppfyllas även inom vården för att marknaden ska verka för utveckling och större kundnöjdhet.
Enligt mig är dessa precis som inom skolan:
       möjligheten att välja vilken vårdanläggning man vill
       möjligheten att skaffa sig en uppfattning av vilken vårdanläggning som är bäst
Möjligheten att välja vårdaktör
Det finns idag precis som inom skolan möjligheten att välja vilken vårdcentral man vill och alla ska ha möjlighet att få den vård man behöver. Dock har jag själv varit med om att vända mig till en aktör för att få svaret att man är inskriven på en annan anläggning och för att gå till denna aktör behövde man skriva över sig vilket skulle innebära lite pappersarbete. Detta fick till följd att jag inte skrev över mig utan gick till den vårdcentral som jag redan var inskriven på trots att jag ville gå till den andra. 
Denna historia vittnar om att man faktiskt är mer bekväm än att välja den bästa aktören på marknaden vilket skulle tala emot att marknadsekonomin skulle fungera. Dessutom så tror jag att om man tittar på akutmottagningar så är det sällan att man gör ett aktivt val i vilken mottagning man åker till utan istället är det närhet som bestämmer.
Hur avgör man vad som är bäst?
I detta avseende tror jag att det är relativt lätt att skapa sig en uppfattning kring vilken aktör som man skulle föredra. Jag baserar detta på att de absolut flesta av vänner bekanta någon gång eller till och med relativt frekvent besöker läkaren i en eller annan anledning. Dessutom så är man definitivt villig att berätta för sina vänner och familj om man bar blivit behandlad dåligt osv.
För att summera ihop vårdsektorn så är det svårt och i många fall krångligt att göra ett aktivt val av klinik. Det skulle i sin tur betyda att förutsättningarna för att marknaden skulle kunna styra inte riktigt är uppfyllda.
(ser man patienter som uttagsmaskinger?, Bild hämtad från newyorker )
Ligger incitamenten rätt
En av de absolut viktigaste delarna i om privatisering ska fungera eller inte är om incitamenten för de privata aktörerna ligger rätt. Vad jag menar med detta är att det måste ge avkastning för att utföra en tjänst bra och det måste bli en negativ konsekvens av att utföra en tjänst dåligt. Tittar man här på vård och skola finner man lite av samma problem. Syftet med ett företag är att tjäna pengar och i både vården och skolan kan detta syfte stå i strid med att utföra en så bra tjänst som möjligt. I skolan får privata företag skolpeng för varje elev man tar in och om företaget vill vinstmaximera så tjänar man bäst på att endast ta emot de elever som har lätt för skolan och som inte behöver extra stöd då det skulle kosta extra resurser från företaget.
Tar man sjukvården ser man samma problem i att man gärna tar in snabba men lönsamma patienter som kräver lite resurser från sjukhuset men som ger bra utbetalning av staten.
Även om incitamenten i vissa fall ligger fel så är t.ex. s:t Görans akutmottagning en av de bästa exemplen på utmärkt privatisering och är en förebild världen över.  Vidare så inom skolan är 9 av dem 10 bästa skolorna i Sverige privata och bland de 100 sämsta skolorna är 90 % kommunala.
Är privatisering bra eller dåligt för Sverige?
Om man sammanfattar allt så finns vissa men inte alla förutsättningar för att marknaden ska kunna styra skolan och vården i Sverige dessutom ligger incitamenten ibland fel. Hur kommer det sig då att privata företag inom dessa sektorer sköter sig så bra jämfört med statligt?

Min teori är att även om de privata har för avsikt att tjäna pengar så ligger det i sin natur för företagare att man vill leverera den absolut bästa tjänsten/produkten som man möjligt kan i alla lägen. I grunden beror detta för att företag, ägare, ledning och anställda vill vara stolta och respekterade för det de gör.

2 thoughts on “Privatisering eller statligt inom vård och skola? – Del 2

  1. Bra och enkel analys gällande varför marknadsekonomin även utvecklar och förbättrar verksamhet som traditionellt hanterats av offentligt drivna organisationer.

  2. Bra och enkel analys gällande varför marknadsekonomin även utvecklar och förbättrar verksamhet som traditionellt hanterats av offentligt drivna organisationer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *