Om Finansgrubbel

Kort om mig:

Jag är egenföretagare och varit aktiv privat på finansmarknaden i perioder sedan 10 år tillbaka.

Jag försöker vara långsiktig i mina investeringar och tror starkt på Warren Buffets ideer kring att köpa och aldrig sälja.