Aktieportfölj

Nuvarande Aktieportfölj

Här uppdaterar jag min aktieportfölj med innehav ca en gång per kvartal.

Aktier:

SAAB  ca 20 % GAV: 340,74

Green Landscaping Holding ca 20 % GAV: 28,48

Christian Berner Tach Trade ca 15 % GAV: 19,74

Nordea ca 15% GAV: 81,85

Fonder:

Lannebo Småbolag ca 20 % GAV: 102

Likvida medel:

Ca 10 %

Uppdaterad 16 Mars 2019