Aktieportfölj

Nuvarande Aktieportfölj

Här uppdaterar jag min aktieportfölj med innehav ca en gång per kvartal.

Aktier:

SAAB  ca 20 % GAV: 340,74

Green Landscaping Holding ca 20 % GAV: 28,48

Christian Berner Tach Trade ca 20 % GAV: 23,74

Fonder:

Lannebo Småbolag ca 20 % GAV: 102

Likvida medel:

Ca 20 %

Uppdaterad 14 April 2019