Privatisering eller statligt inom vård och skola? – Del 1

Privatisering och vinster i välfärden har varit uppe på tapeten under en längre tid. Frågan fick verkligen fart under riksdagsvalet då vänsterpartiet hade vinster inom välfärdssektorn som en av sina huvudfrågor.
Under senaste tiden har frågan hamnat i bakgrunden igen samtidigt som sjukvårdsbolaget Capio noterades på stockholmbörsen. Nu pratas det om att Academedia ska börsnoteras.

För att bena ut om privatisering inom välfärd är positivt eller negativt för samhället delar jag upp skola och vård i två delar. Del ett är inriktat på skolan. 
Skola och utbildningsverksamhet
Generellt sätt är jag positivt ställd till privatisering då jag tror på att marknadsekonomi fungerar som kvalitetssäkrare. Den grundläggande teorin bygger på att konkurrens inom alla branscher driver på utvecklingen inom branschen t.ex. måste varje enskild skola bevisa varför den är bättre än den andra så den får tillräckligt med elever för att vara lönsam. Det skulle i förlängningen medföra att de skolor som bedriver en bra utbildningsverksamhet konkurrerar ut de skolor som bedriver en sämre skola.
För att marknadsekonomin ska kunna fungera fullt ut finns dock förutsättningar som måste uppfyllas;
       möjligheten att välja vilken skola som man vill gå på
       möjlighet att skaffa sig en uppfattning av vilken skola som är bäst
Fria skolvalet
I Sverige finns det idag möjlighet att välja vilken förskola, grundskola och gymnasium man vill gå på. Så den första förutsättningen finns för att privatisering av skolor skulle kunna fungera. Dock så finns det skolor som aktivt försöker välja ut vilka elever som de tar in, vilket på så sätt sätter käppar i hjulet för ett fritt val.
Vilken skola passar bäst? (bild hämtad från barncancerfonden.se)
Vilken skola är bäst?
Nästa förutsättning är att föräldrar och sedan eleven ska kunna avgöra vilken skola som är bäst för dem. Problematiken som uppstår här, är hur man ska kunna avgöra vilken skola som är bäst. Ofta går man rakt upp och ner på den skola är som har högst genomsnittsbetyg. Det skapar dock ett incitament för skolor att sätta högre betyg på eleverna än vad de egentligen skulle ha. Dessutom finns problematiken som Malcom Gladwell tar upp i sin bok ”David och Goliat ” att den skolan med högst intagning och bäst betyg verkligen inte behöver vara den bästa skolan för individen utan nästan det motsatta.

Sammanfattningsvis finns det förutsättningar för att privatiseringar av skolan skulle kunna fungera med hjälp av marknadsekonomi och faktiskt skapa bättre och effektivare skolor. Det finns dock många utmaningar och jag har bara skrapat på ytan i dessa frågor och det finns självklart många fler nackdelar liksom fördelar med privatisering inom skola. Dessutom bör man dela in dessa diskussioner i de olika skolsegmenten d.v.s. förskola, grundskola och gymnasium då fördelarna och nackdelarna skiljer sig en del mellan dessa segment.

Del 2 kommer att handla om sjukvården.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *