Dags att köpa aktier?

Urban Bäckström skrev 2009 boken “Dags att köpa aktier?”.  Tajmingen var utmärkt för köp av aktier och börserna världen över har återhämtat sig väl efter finanskrisen 2008.
Senaste tiden har man talat om kinakrisen där Shanghai börsen har fallit över 35 procent sedan början av juni. Vad som hände där var att en värderingsbubbla sprack när aktiesparare och investerare började ifrågasätta värderingen på bolagen.

(Shanghai Shenzhen CSI 300 Index, bloomberg.com)

 

Att äga aktier har på lång sikt alltid varit attraktivt och historiskt gett en real avkastning på cirka 7 % per år om man ser på stockholmsbörsen över 100 år. (1918-2008).  
Men historik är ju historik, vad talar för att aktieägande kommer att ge avkastning de kommande 100 åren?
I grund och botten är företag till för att ge avkastning till sina aktieägare. Om annat syfte ska finnas måste det uttryckligen anges i bolagsordningen.
Det är därför rimligt att anta att aktiebolag även i framtiden kommer att ha som syfte att ge avkastning till aktieägare.  Dessutom är det aktieägarna som ställer krav på bolagen att prestera och försöka öka vinsterna, annars lämnar en rationell ägare bolaget för att investera sitt kapital i ett annat bolag där krav på bolaget ligger mer i linje med investerarens krav på avkastning.
Precis som när Urban Bäckströms bok kom ut så är vi inne i, alternativt ute ur en period med skakiga börser.
Men det idag är långt ifrån samma magnitud på börsfallet som under 07-08.
Jag har varit extremt likvid i mitt sparande under senaste åren då jag är av uppfattningen att det är höga värderingar på börserna idag.
Den lilla rekylen som har blivit till följd av oroligheterna i Kina har dock bidragit till att värderingarna har blivit mer intressanta.  Jag kommer därför att aktivt börja leta efter välskötta bolag med rimliga värderingar för att förhoppningsvis kunna hitta ett par bolag att investera i för att öka exponeringen mot börsen.
Sett i backspegeln skulle jag ha valt en mer aktieexponerad portfölj de senaste åren. Men jag ska hålla mig till den plan jag har satt upp för mig själv och inte investera i bolag när jag tycker värderingarna inte motsvarar värdet av bolagen.
För att investera i aktier måste jag kunna kalkylera 8-10 % avkastning för att jag ska vara villig att utsätta mitt kapital för riskerna.

Är det då dags att köpa aktier nu?

Jag tror att det finns större möjligheter att hitta välskötta bolag till rimliga värderingar nu än för ett halvår sedan. Men jag kommer inte att öka min exponering mot aktiemarknaden till mer än 50 % av min portfölj.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *