Gröna investeringar

Har under senaste månaderna intresserat mig i klimatfrågan och hur man bör hantera den i samband med aktieinvesteringar.
Till att börja med bör man ställa sig frågan om det finns möjlighet att få god avkastning genom att investera klimatsmart.
Idag har detta ämne blivit en het fråga och det finns många exempel som idag visar på att det går att uppnå hög avkastning på kapital och samtidigt ta klimatfrågan i beaktande. Bland annat har fjärde AP-fonden skapat en klimatviktad portfölj som visat sig framgångsrik och många internationella aktörer försöker idag ta efter detta exempel.
En av de tydliga fördelarna med att investera klimatsmart är att man som långsiktig investerare kan minimera riskerna för påverkan av regleringar av olika slag, t.ex. är det inte orimligt att man inför skatt för koldioxidutsläpp. Denna fråga var uppe till debatt nyligen i samband med att miljöpartiet föreslog en flygskatt för att kompensera för utsläpp. Tittar man i Europa så har fler och fler miljöinriktade partier tagit plats i parlament och beslutsfattande politiska poster.
Man kan också resonera att företag som arbetar hårt med att minimera sina fossila avtryck i framtiden i större utsträckning på aktiemarknaden kommer att handlas med en premie på samma sätt som många kontroversiella industrier, t.ex. vapentillverkare och tobaksproducenter, ofta handlas med en rabatt.
Det finns dock enligt mig i det korta loppet risk för att avkastningen på gröna investeringar inte kommer prestera lika bra som icke gröna investeringar just på grund av denna premie som idag finns på dessa bolag och att de bolagen i kort perspektiv måste investera mer i klimatsmarta lösningar.
Ett problem som uppstår när man ska investera klimatsmart är hur småsparare och privatpersoner ska kunna avgöra hur klimatsmart ett specifikt företag är. Jag har idag inga konkreta tips till hur det ska gå till och jag är dessutom kritisk till gröna fonder och hur dessa bedrivs just på grund av den minimala insikt man som småsparare har i fondernas egna analyser.

Kommer definitivt att beröra detta ämne igen och ska se till att sätta in i mig i detta ämne mer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *