Varför ICA kommer vara förlorare när livsmedelsbranschen blir mer digital.

Världen över har all typ av handel blivit mer och mer digital och näthandeln fortsätter ta över den klassiska fysiska handeln. Det har redan skett och ser man på Hennes&Mauritz som exempel så kan det visa sig riktigt svårt att ställa om till näthandel. 

När det kommer till dagligvaruhandeln har utvecklingen inte gått lika långt som för klädbranschen men omställningen kommer även att komma till livsmedelsbranschen. 
För att komma in på ämnet om varför jag tror att ICA kommer vara förloraren på digitaliseringen av livsmedelsbranschen behöver vi gå igenom varför ICA har blivit den marknadsledande aktören i Sverige till att börja med.

Centralisering viktigt för lönsamheten

ICA till skillnad från COOP och Axfood har alltid varit fokuserade på franchisetagare ”Handlare” som drivit varje enskild butik enligt eget huvud. Både COOP och Axfood har också franchisetagare men inte i samma utsträckning som ICA och ICA har vissa butiker som är centralt ägda men inte i samma utsträckning som konkurrenterna.

Tack vare att ICA hade stor fokus på deras handlare som fick driva sin egen butik fast med hjälp av centralt inköp kunde varje handlare anpassa deras butik både när det kommer till utbud av varor och utseende för att passa till den lokala kundkretsen. Det tror jag har varit anledningen till den stora framgång som ICA har haft under de senaste decenierna. Men detta tror jag kommer att ändras i samband med att digitaliseringen sker. 

Matkassar och handel av matvaror via nätet ökar kraftigt och det innebär en stor förändring för de handlare som driver sin egen butik under varumärket ICA.

Matkassar

Om du idag handlar en matkasse på nätet från en ICA butik får sannolikt den enskilda handlaren en liten del av den vinsten men den stora delen tillfaller ICA. Samtidigt förlorar då handlaren den kunden som skulle ha handlat i den fysiska butiken och missar därmed stor del av intäkten. För att få matkassar att vara lönsamt krävs även stordrift. Man kan se på exempel som Linas matkasse mm som behövde betydande volymer för att få ihop sin lönsamhet och varje enskild ICA butik har svårt att nå de volymer som krävs för att få den lönsamheten.

E-handel

Sedan kan man säga att alla ICA butikers webshoppar ser ut på exakt samma sätt vilket gör att det är svårt att särskilja sig från andra aktörer och varje ICA handlare verkar inte kunna anpassa webshoppen till deras kundgrupp som de kan med den fysiska butiken.

Detta är en stor skillnad från Axfood, COOP, mm som har mer centraliserat och därför kan se helheten istället för varje enskild butik som resultatenhet som ICA handlare behöver.

Man ska inte glömma att det en gång i tiden var så att de bästa handlarna från COOP mm gick till ICA för att det var mer lönsamt. Om lönsamheten att driva ICA butik sjunker kommer det motsatta att ske och då kommer de absolut bästa ICA handlarna att lämna ICA för att istället hjälpa någon av konkurrenterna att skapa framgång.

Nu har det talats om att ICA ska investera miljardbelopp i ny e-handelslösning och det kanske kan hjälpa till att skapa bättre förutsättningar men om det inte i slutändan är en förbättring för de enskilda handlarna tror jag att ICA kommer tappa den marknadsledande ställningen som de idag har i Sverige. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *