Reflektioner om upplösandet av DÖ

Att KD på sin partistämma beslutade om att överge DÖ kom som en chock och nu öppnas nya möjligheter på den politiska spelplanen i Sverige.
DÖ som innebar att minoritetsregeringen bland annat skulle få igenom sin budget utan motstånd från oppositionen är nu över och det har skapat oroligheter för kommande höstbudget beslut.
Personligen tycker jag att det är bra att DÖ frångicks då min inställning är att majoritetsbeslut bör tas i riksdagen i alla frågor som faktiskt var grundtanken med att ha en riksdag.
En riksdag ska representera Sveriges befolkning och då vi lever i en demokrati bör beslut tas med majoritet dvs. minst 50 % av rösterna. Det som DÖ gav upphov till var att en minoritet dvs. mindre än 50 % av Sveriges befolkning fick genomföra sin politik utan aktiv opposition.
Det som jag hoppas kommer att bli fortsättningen på detta utspel är att beslut kommer att fattas i riksdagen med en majoritet och det innebär att antingen så finner man blocköverskridande överenskommelser eller så kommer SD att få agera vågmästare.
Om vi går igenom SD som vågmästare så skulle det sannolikt innebära att alliansen kommer få fler motioner igenom med stöd från SD vilket avskräcker många. Men det som egentligen avskräcker med SDs politik är deras migrationspolitik som aldrig skulle gå igenom med tanke på att varken alliansen eller de rödgröna anser att det är en god väg framåt.
Det politiska landskapet skulle kunna ritas om i det fall politiker är modiga nog att stå för de grunder man har kandiderat för. Om alla riksdagspolitiker faktiskt skulle våga rösta enligt egen uppfattning, som i grunden ska representera Sveriges befolkning i helhet, bör motioner från både rödgrönsida och alliansens sida kunna gå igenom. Det skulle i sin tur betyda att Sverige faktisk skulle bli fullt demokratiskt.
Dock är det tyvärr inte så simpelt som jag vill framställa detta utan det måste beslutas om en budget som ska innefatta alla de förslag och motioner som ska genomföras och som då ska röstas igenom med en majoritet vilket inne kommer bli så lätt. Om förslagen som gått igenom med olika kombinationer av partier eller riksdagspolitiker kommer det att bli svårt att få en majoritet när en viss politiker kanske endast fått igenom ett fåtal av sina motioner och inget parti skulle ha varit fullt nöjd.
Å andra sidan är faktiskt fallet så att inget parti är helt nöjd i samband med en budget heller då man ofta har fått kompromissa en hel del då inget parti har egen majoritet.  

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *