70/30 regeln – Aktier vs Räntor

 

70/30 regeln är ingen regel men kan vara ett riktmärke när man pratar om fördelning av aktier och räntor i en investeringsportfölj.

Fonder och institutioner har ofta regler uppsatta kring hur fördelningen får vara av tillgångar. Det kan se lite olika ut för olika aktörer och vissa har intervall man behöver förhålla sig till, t.ex. 10-20 % av tillgångarna måste vara räntepapper, 70-90 % måste vara aktier och 0-20 % får vara likvida medel.

Det finns delar i detta som är bra att även ta med dig själv när man går igenom sin tillgångsportfölj för att inte lägga alla ägg i samma korg och att ha en mix i sin exponering.

Just 70/30 fördelning för Aktier och Räntepapper gillar jag specifikt av några specifika anledningar.

1. Det är en övervikt i aktier vilket du ska ha då aktier har över avkastat räntor historiskt på lång sikt. 

2. Att vikta om till denna ursprungsfördelning ett par gånger per år skapar överavkastning, i alla fall historiskt.

Hur kommer det sig att denna fördelning och om viktning skapar överavkastning?

Historiskt har aktier och räntor följt varandra fast med en laggningseffekt. Har ekonomin blomstrat har även aktier stigit och lika så räntorna för att ”kyla ned” ekonomin.

När ekonomin viker så slår det mot aktievärderingar medan räntorna laggar efter för att sedan sjukna och stimulera ekonomin.

Det innebär att om du viktar om i en högkonjunktur har du sannolikt viktat från aktier till räntor när räntorna är relativt höga. När sedan aktierna sjunker i värde så behöver du vikta om från räntepapper som då värderas relativt högt till aktier som värderas lågt. Sedan upprepas detta nästa konjunkturcykel.

Baserat på historik
Detta baseras så klart på historik och ser du senaste 10 åren har motsatt förhållande skett dvs att räntor har sjunkit konstant sedan 2012 samtidigt som t.ex. OMXS30 har stigit i förhållande rask takt.

Alltid sunt med lite diversifiering Oavsett om detta kommer vara fallet framöver så gör en fördelning av räntor och aktier, oavsett exakt hur fördelningen ser ut, att du minimerar risk och kan dra fördel av tillgångsslag som är undervärderade.

För något som alltid kommer att stämma är att marknaden överreagerar i båda riktningar. När det ser ut som att allt pekar upp kommer marknaden tänka spikrakt upp och när allt ser ut som det pekar nedåt kommer marknaden tänka spikrakt NED.

Detta ska jag försöka efterleva framöver.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *